BRCT-Timisoara
BRCT-Timisoara
   

   

BRCT-Timisoara BRCT-Timisoara
Informatii generale
Noutăţi
Prezentare regiune
Organizare instituţională
Hotărâri AG şi Decizii CD
Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia
Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia
Programul de Vecinătate România-Serbia 2004-2006
Comunicare
Vizibilitate
Oportunităţi de angajare
Galerie foto
Contact
Legături utile
Ziua Cooperarii Europene
2014-2020
Achiziții publice

Stirile BRCT Timisoara in format XML
BRCT-Timisoara - RSS feader
Prima pagina | Stiri

Primul Comitet Comun de Monitorizare pentru Programul IPA de Cooperare Transfrontalierã România – Serbia

5 Noiembrie 2008

Astãzi, 5 noiembrie, a avut loc primul Comitet Comun de Monitorizare pentru Programul IPA de Cooperare Transfrontalierã România – Serbia, cu rol de a superviza implementarea Programului si de a rãspunde de adaptarea strategicã a acestuia.

Comitetul Comun de Monitorizare trebuie sã asigure calitatea si eficacitatea implementãrii programului si a proiectelor din cadrul lui si este alcãtuit din reprezentanti la nivel national, regional si local ai celor douã state.

La reuniunea de astãzi au participat Iuliu BARA, director general al Directiei Generale Cooperare Teritorială Europeanã din cadrul Ministerului Dezvoltãrii, Lucrărilor Publice si Locuintelor, precum si Gordana LAZAREVIC, ministru adjunct în cadrul Ministerului de Finante din Republica Serbia. Din partea Comisiei Europene, a fost prezent la eveniment domnul Moray GILLAND, Directoratul General Politicã Regionalã.

În cadrul acestei prime întâlniri, au fost discutate: regulamentul de organizare si functionare al Comitetului Comun de Monitorizare, planul de comunicare aferent programului, planul multi-anual de evaluare, strategia de asistentã tehnicã precum si criteriile de evaluare si selectie a proiectelor.

Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului cuprinde prevederi referitoare la atributiile acestui organism, drepturile si obligatiile membrilor, procesul decizional, codul de conduitã si alte elemente necesare unei bune functionãri a Comitetului Comun de Monitorizare.

Planul de comunicare contine strategia si masurile de informare si promovare a Programului IPA CBC România-Serbia, bugetul indicativ pentru primii trei ani ai perioadei de programare, organismele responsabile cu implementarea acestor mãsuri, precum si indicatorii si criteriile de evaluare a impactului activitãtilor de comunicare asupra grupurilor tintã.

Planul multianual de evaluare este un document strategic ce descrie tipurile de evaluãri la care va fi supus programul si o detaliere a responsabilitãtilor privind activitatea de evaluare a programului.

Strategia de asistentã tehnicã cuprinde, pe de o parte, strategia multianualã – document-cadru continând beneficiarii, activitãtile si cheltuielile eligibile, precum si principiile si regulile pentru construirea bugetelor anuale aferente fiecãrui beneficiar de asistentã tehnicã, iar pe de altã parte, strategia anualã aferentã anului 2009.

Comitetul se va reuni de doua ori pe an, organizarea revenind unuia dintre statele partenere pe baza principiului rotatiei si va fi asistat de cãtre Secretariatul Tehnic Comun al Programului.

 

 

Sursa : www.mdlpl.ro
Inapoi


Curs valutar 27.05.2022

EURO 4.9429 0.01% crestere
USD 4.6098 -0.21% scadere
Gr. aur 275.5597 0.00% stationare


EUROPA - Portalul Uniunii Europene
ADR VEST
ADR Sud-Vest Oltenia
European Cooperation Day
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice
InforEuro© 2008 Continutul acestui site este proprietatea BRCT Timisoara. ® Powered by 3Waves.net Studio

Steagul Uniunii Europene Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Intreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web. Pentru informații despre celelalte programe finanțate de Uniunea Europeană în România, cât și pentru informații detaliate privind Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați adresa web a Reprezentanței Comisiei Europene în România. Pentru eventuale sesizări vă rugăm să ne contactați.